Ustawa o odpadach 2013 pdf

2019-09-21 20:53

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dzia i Przepisy oglne Rozdzia 1 nie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, nastpnemu zarzdzajcemu skadowiskiem odpadw lub wadajcemu powierzchni ziemi. 4. Obowizek sporzdzenia sprawozda przedawnia siUstawa o odpadach z 2012 r szeroko implementuje prawo Unii Europejskiej realizujc wsplne cele w przedmiocie gospo darowania odpadami oraz ochrony rodowiska. ustawa o odpadach 2013 pdf

We would like to show you a description here but the site wont allow us.

NOWA USTAWA O ODPADACH NAJWANIEJSZE ZMIANY Maria DUCZMAL radca prawny DGO Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21) Wesza w ycie 23 stycznia 2013 r. Uchylia ustaw z Nowe ustawy o odpadach oraz odpadach opakowaniowych Opis Na now ustaw o odpadach czekalimy od ponad 2 lat. Nowa ustawa o odpadach, ktra wesza w ycie 23 stycznia 2013 r. , reguluje obowizki wytwrcw ustawa o odpadach 2013 pdf USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 1), 2), 3) 1) Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, ustaw 2013 r. poz. 21.

Nowa ustawa o odpadach W dniu 23 stycznia 2013 r. wesza w ycie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), ktra zastpuje obowizujc dotychczas ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst ustawa o odpadach 2013 pdf

Rating: 4.68 / Views: 739
2019 © biconpozt.ga | Sitemap