Obrazec m1-2/b pdf

2019-09-21 10:39

DA prijava na ZZZSobrazec M12B Delovna knjiica NE Plaevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje NE Obveanje DURS na REK1a obrazcu DA. Title: Sklepajte individualne une pogodbe Author: Mitja Korunovski Created Date:Varstvo in zdravje pri delu. Delodajalec je dolan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi tudentom in dijakom, teoretino in praktino usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. obrazec m1-2/b pdf

Obrazec M12B Prijavaodjava zavarovanja za pri primer pokodbe pri delu in poklicne bolezni. v PDF obliki, ki omogoa tiskalniki izpis praznega obrazca. Navodila za izpolnjevanje obrazca M12B. Navodila za izpolnjevanje obrazca M12 (pdf) Vir: ZZZS. Kljune besede:

poklicne bolezni (obrazec M12B oz. M12 na portalu eVEM) za osebe iz 17. in 18. lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ifra podlage za posebej, in sicer na obrazcu M12B (na portalu eVEM: obrazec M12), po ifri podlage za zavarovanje 050. Osebe, ki opravljajo doloena dela oz. aktivnosti iz 17. in obrazec m1-2/b pdf obrazec M12B Letni pavalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (sklep o doloitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja) NE (prispevek v letnem znesku plaa ola) Delovna knjiica NE Obveanje DURS na REK1a obrazcu DA Verifikacija obratovalnice

Obrazec M12B se bo pripravil za vse osebe, katerim ste obraunali dohodek. 2 0. 1 0. 2 0 1 1 I z p i s o b r a z c a M 1 2 B 2 Izpis obrazca izvedete po zakljuku obrauna. obrazec m1-2/b pdf Obrazec MD (prijava, sprememba, odjava podatkov o zdravstvenem zavarovanju druinskih lanov), ki je e objavljen v tem pravilniku, se od ne uporablja ve. Namesto njega se uporablja obrazec MD, ki je o bjavljen pod toko 6. We would like to show you a description here but the site wont allow us. S je v uporabi nov M12 obrazec Prijavaodjava zavarovanja za primer pokodbe pri delu in poklicne bolezni, ki je nadomestil obrazec M12B. Novela ZZVZZ M iri krog oseb, ki so obvezno zavarovani za primer pokodbe pri delu in poklicne bolezni po 5. toki 17. lena ZZVZZ, ki trenutno vkljuuje le osebe, ki opravljajo delo po Davki, raunovodstvo, obraun pla Raunovodja. com. Iskali ste po kljuni besedi M12B . Oglasno sporoilo lanki Obrazec M12B Prijavaodjava zavarovanja za pri

Rating: 4.51 / Views: 967
2019 © biconpozt.ga | Sitemap